חוג רובוטיקה

חוג רובוטיקה
. קרית נוער

פעילויות< גלרית החוגים

שעות פעילות:   יום א   18:00 - 16:30

התלמידים יבנו "מכונית" מרכיבים אלקטרוניים, וילמדו על מכלול הרכיבים השונים. פרוטוקולים, מתחים והספקי עבודה. בהמשך ילמדו לתכנת את השלט בשפת C#. יכול לשמש בסיס לפרויקט גמר בבגרות מדעי המחשב